Aktualijos Produktai Įmonė Kontakta

Produktai
Katalogas
Konvencionalūs
ventiliai

Slėgio
ventiliai

Blokavimo ventilis
Srovės ventiliai
Eigos ventiliai
Eigos pozicijos
ventiliai

Įsukamas
Eigos sklendė
Proporcionaliniai
ventiliai

Valdymo blokai/
-plokštės

Servisas
Indeksas/Ieškoti
Katalogo
užsakymasSpaudinio variantas (PDF)

Spaudinio variantas

2/2 eigų magn.įsuk.vietos vent.
-vent.(besrovis atviras)

EMDV-12.-04-0-.....


ccc

IMAV-Hydraulik GmbH
Siemensring 87
47877 Willich - Germany
fon +49 (0)2154 - 8162.000
fax +49 (0)2154 - 8162.499
e-mail: info@imav.com
internet: http://www.imav.com


CS-550-121-00
(Pasiliekama teisė pakeitimams!)


HEX 1 5/16"
(užveržimo
sukimo momentas:
95 - 100 Nm)
Priėmimo-
gręžinys
C-12-2
žiūrėti
matmenų lape Nr.:
IK-100-129-00
 
 


2/2 eigų magn.įsuk.vietos vent.
-vent.(besrovis atviras)

EMDV-12.-04-0-.....

Užsakymo pavyzdys:

EMDV - 12N - 04 - 0 - 024D G
IMAV-Hydraulik GmbH
Siemensring 87
47877 Willich - Germany
fon +49 (0)2154 - 8162.000
fax +49 (0)2154 - 8162.499
e-mail: info@imav.com
internet: http://www.imav.com


CS-550-121-00
(Pasiliekama teisė pakeitimams!)

Tipų kodai:

įrengimo modelis
magnetinis ventilis

konusinis vietos ventilis

pirminio valdymo

su ekstra rankiniu valdymu

konstrukcijos dydis ir hermetikas
12N = bunas (NBR)

12V = vitonas (FPM)

simbolio funkcijos vykdymas
04 = besrovė atvira

konstrukcijos forma
0 = įsukamas ventilis

aprūpinimo įtampa
pastovi įtampa:

012D = 12V DC

024D = 24V DC

kintama įtampa:

120A = 120V AC

240A = 240V AC

kita įtampa pagal poreikį

elektros pajungimas
G = šakutė pagal DIN 43650 normas, kitus pajungimo būdus žiūr. matmenų lape Nr.: CS-010-000-00

Techniniai duomenys:
nuoroda:
Įjungtame stovyje, esant pratekėjimui nuo 1 į 2, susidaro didelis slėgio nuostolis
nominalinis slėgis:
350 bar
nominalinė srovė:
136 l/min
svoris:
0,9 kg
temperatūros diapazonas:
-40°C iki 120°C
darbinis mediumas:
HL-Hidraulinė alyva pagal DIN 51524 T1 (ISO TC 131) normas
maks. lekažas:
5 lašai/min esant 22 cSt (50°C) ir 350 bar
hermetikas:
pasirinktinai bunas (NBR) arba vitonas (FPM), bei tefloninis atraminis žiedas (PTFE)
galingumo pareikalavimas:
36 W
reagavimo laikas:
esant 100% įtampos pakeitimas, nominalinis slėgis ir apie 80% pratekėjimas
atidaryti: 50 ms
uždaryti: 50 ms
priėmimo gręžinys:
C-12-2 žiūrėti matmenų lape Nr.: IK-100-129-00
korpusas:
2LH-12.-B..žiūrėti matmenų lape Nr.: IH-100-000-00
opcionas:
Nustatomą ekstra rankinį valdymą žiūrėti matmenų lape Nr.: CS-020-000-00
hermetikų komplektas:
SP-CDS-12N-21 (NBR), SP-CDS-12V-21 (FPM)

produced by

cc-live

Kalba: Deutsch   English   Français   Español   Srpsko-Hrvatski   Polski   Português   Lietuviø k.   Latviešu   Eesti keel   汉语  

© 2012 IMAV-Hydraulik GmbH, Siemensring 87, D-47877 Willich - Germany
Zertifiziertes Managementsystem gemäß ISO 9001:2008, TÜV Rheinland ID:9105050963