Aktualności Produkty Firma Kontakt

Produkty
Katalog
Zawory
konwencjonalne

Zawory
ciśnieniowe

Zawory
odcinające

Zawory sterujące
przepływem

Zawory
suwakowe
sterujące

Zawór grzybkowy
Zawór suwakowy
Wkręcany
Zawory
proporcjonalne

Bloki/płyty
sterujące

Usługi
Wyszukiwanie
indeksu

Zamów katalog


Wersja do druku (PDF)

Wersja do druku

zawór wkręcany 3/2
z samopodtrz. (wst. zaster.,nast.)

BSCS-10.-.-0-..


ccc

IMAV-Hydraulik GmbH
Siemensring 87
47877 Willich - Germany
fon +49 (0)2154 - 8162.000
fax +49 (0)2154 - 8162.499
e-mail: info@imav.com
internet: http://www.imav.com


CP-420-101-00
(Zmiany zastrzeżone!)


HEX 19 mm
HEX 27 mm
(moment
dokręcania:
48 - 54 Nm)
otwór
mocujący
C-10-3
patrz
arkusz wymiarowy nr:
IK-300-109-00
HEX 8 mm


zawór wkręcany 3/2
z samopodtrz. (wst. zaster.,nast.)

BSCS-10.-.-0-..

Przykład zamówienia:

BSCS - 10N - C - 0 - 30
IMAV-Hydraulik GmbH
Siemensring 87
47877 Willich - Germany
fon +49 (0)2154 - 8162.000
fax +49 (0)2154 - 8162.499
e-mail: info@imav.com
internet: http://www.imav.com


CP-420-101-00
(Zmiany zastrzeżone!)

Klucz typu:

wersja urządzenia
zawór kierunkowy

zawór suwakowy

sterowany wstępnie

z samopodtrzymaniem

odbiornik "2" połączyć ze zbiorrnikiem "3" w stanie bezciśnieniowym

wielkość konstrukcyjna i uszczeln.
10N = Buna (NBR)

10V = Viton (FPM)

rodzaj ustawienia
S = śruba podnośna

C = pokrywa zamykająca

K = pokrętło ręczne

forma konstrukcyjna
0 = zawór wkręcany

stopnie ciśnienia
15 = 3,4 - 105 bar

30 = 3,4 - 210 bar

50 = 3,4 - 350 bar

Dane techniczne
ciśnienie nominalne:
350 bar
prąd nominalny:
45 l/min
ciężar:
0,19 kg
zakres temperatury:
-40°C bis 120°C
czynnik wytwarzający ciśnienie:
olej hydrauliczny HL zgodny z normą DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
maks. nieszczelność:
85 ccm/min przy 28,5 cSt (50°C) i 85 % ciśnienia otwarcia
uszczelnienie:
do wyboru Buna (NBR) lub Viton (FPM), oraz teflonowy pierścień oporowy (PTFE)
ciśnienie otwarcia:
Nastawę wyznacza się przy natężeniu przepływu wynoszącym 0,25 l/min
otwór mocujący:
C-10-3 patrz arkusz wymiarowy nr: IK-300-109-00
obudowa:
3LH-10.-B.. patrz arkusz wymiarowy nr: IH-300-000-00
zestaw uszczelek:
SP-CDS-10N-32 (NBR), SP-CDS-10V-32 (FPM)

produced by

cc-live

Wybór języka: Deutsch   English   Français   Español   Srpsko-Hrvatski   Polski   Português   Lietuviø k.   Latviešu   Eesti keel   汉语  

© 2012 IMAV-Hydraulik GmbH, Siemensring 87, D-47877 Willich - Germany
Zertifiziertes Managementsystem gemäß ISO 9001:2008, TÜV Rheinland ID:9105050963