Aktualności Produkty Firma Kontakt

Produkty
Katalog
Zawory
konwencjonalne

Zawory
ciśnieniowe

Ogranicz.
ciśnienia

Płyty pośrednie
Wkręcany
Regulacja
ciśnienia

Zawór
dołączający
ciśnienie

Wyłączanie
ciśnienia

Równoważący
Zawory
odcinające

Zawory sterujące
przepływem

Zawory
suwakowe
sterujące

Zawory
proporcjonalne

Bloki/płyty
sterujące

Usługi
Wyszukiwanie
indeksu

Zamów katalog


Wersja do druku (PDF)

Wersja do druku

zawór nadmiarowy CETOP 5
(płyta pośrednia) w A+B, ster.wst.

VSZ-10.-A+B.../..


imav

IMAV-Hydraulik GmbH
Siemensring 87
47877 Willich - Germany
fon +49 (0)2154 - 8162.000
fax +49 (0)2154 - 8162.499
e-mail: info@imav.com
internet: http://www.imav.com


IZ-510-402-00
(Zmiany zastrzeżone!) 
 
 
 
zawór nadmiarowy CETOP 5
(płyta pośrednia) w A+B, ster.wst.

VSZ-10.-A+B.../..

Przykład zamówienia:

VSZ - 10A - A+B 02 C / 35
IMAV-Hydraulik GmbH
Siemensring 87
47877 Willich - Germany
fon +49 (0)2154 - 8162.000
fax +49 (0)2154 - 8162.499
e-mail: info@imav.com
internet: http://www.imav.com


IZ-510-402-00
(Zmiany zastrzeżone!)

Klucz typu:

wersja urządzenia
zawór zwrotny

z ukł. otworów DIN 24340 forma A

rodzaj budowy: płyta wielowarstwowa

wielkość konstrukcyjna i materiał
10A = Alu (F37)

10S = stal (9SMnPb28K lub GGG-40)

funkcja wykonawcza
A+B = działający w A i B

zawór ograniczający ciśnienie
02 = RV2-10.-.. (sterowany wstępnie) patrz arkusz wymiarowy nr: MP-160-101-00

rodzaj ustawienia
C = pokrywa zamykająca

zakres nastawności ciśnienia
03 = 3,5 - 20 bar

20 = 7,0 - 140 bar

35 = 17,0 - 240 bar

50 = 35,0 - 350 bar

Dane techniczne
ciśnienie nominalne:
250 bar (A)
350 bar (S)
prąd nominalny:
114 l/min
ciężar:
1,8  /  3,4 kg (A/S)
Do zakresu dostawy należą:
DT-10 = uchwyt uszczelnienia z zawulkanizowanym pierścieniem uszczelniającym (Viton FPM)

produced by

cc-live

Wybór języka: Deutsch   English   Français   Español   Srpsko-Hrvatski   Polski   Português   Lietuviø k.   Latviešu   Eesti keel   汉语  

© 2012 IMAV-Hydraulik GmbH, Siemensring 87, D-47877 Willich - Germany
Zertifiziertes Managementsystem gemäß ISO 9001:2008, TÜV Rheinland ID:9105050963