Novosti Produkti Firma Kontakt

Produkti
Katalog
Konvencionalni
ventili

Proporcionalni
ventili

Upravljacki
blokovi

Adapterska ploca
Serijaska veza
Kuciste
Ploca sa
prikljuccima

Sendvic ploca
CETOP 2
CETOP 3
CETOP 5
CETOP 7
CETOP 8
Dodatne poce
Servis
Index/Trazi
Narudzba
kataloga

Sendvic ploce - CETOP 3
 

Oznaka
Tip

prikljucna mjerna ploca, CETOP 3
(sendvic ploca) prikljucak u P

MPZ-06.-P-B..
(IZ-830-200-00)

MPZ-06.-P-B.. (IZ-830-200-00)

prikljucna mjerna ploca, CETOP 3
(sendvic ploca) prikljucak u T

MPZ-06.-T-B..
(IZ-830-201-00)

MPZ-06.-T-B.. (IZ-830-201-00)

prikljucna mjerna ploca, CETOP 3
(sendvic ploca) prikljucak u P+T

MPZ-06.-P+T-B..
(IZ-830-202-00)

MPZ-06.-P+T-B.. (IZ-830-202-00)

prikljucna mjerna ploca, CETOP 3
(sendvic ploca) prikljucak u A+B

MPZ-06.-A+B-B..
(IZ-830-203-00)

MPZ-06.-A+B-B.. (IZ-830-203-00)

usmjeravajuca sendvic ploca CETOP 3
(T povezan sa B)

UPZ-06.-P+A+TB
(IZ-860-200-00)

UPZ-06.-P+A+TB (IZ-860-200-00)

usmjeravajuca sendvic ploca CETOP 3
(P povezan sa A)

UPZ-06.-PA+B+T
(IZ-860-201-00)

UPZ-06.-PA+B+T (IZ-860-201-00)

usmjeravajuca sendvic ploca CETOP 3
(A i B zamijenjeni)

UPZ-06.-AB/BA
(IZ-860-202-00)

UPZ-06.-AB/BA (IZ-860-202-00)

usmjeravajuca sendvic ploca CETOP 3
(T povezan sa A, B zatvoren)

UPZ-06.-P+TA
(IZ-860-203-00)

UPZ-06.-P+TA (IZ-860-203-00)

usmjeravajuca sendvic ploca CETOP 3
(P povezan sa A i T sa B)

UPZ-06.-PA+TB
(IZ-860-204-00)

UPZ-06.-PA+TB (IZ-860-204-00)

usmjeravajuca sendvic ploca CETOP 3
(P povezan sa B i T sa A)

UPZ-06.-PB+TA
(IZ-860-205-00)

UPZ-06.-PB+TA (IZ-860-205-00)

usmjeravajuca sendvic ploca CETOP 3
(P zamijenjen sa T)

UPZ-06.-PT/TP
(IZ-860-206-00)

UPZ-06.-PT/TP (IZ-860-206-00)

induktivna ploca, CETOP 3
u P

EPZ-06.-P-B..
(IZ-870-200-00)

EPZ-06.-P-B.. (IZ-870-200-00)

induktivna ploca, CETOP 3
u T

EPZ-06.-T-B..
(IZ-870-201-00)

EPZ-06.-T-B.. (IZ-870-201-00)

induktivna ploca, CETOP 3
u P+T

EPZ-06.-P+T-B..
(IZ-870-202-00)

EPZ-06.-P+T-B.. (IZ-870-202-00)

induktivna ploca, CETOP 3
u P dva puta

EPZ-06.-P+P-B..
(IZ-870-203-00)

EPZ-06.-P+P-B.. (IZ-870-203-00)

induktivna ploca, CETOP 3
u A

EPZ-06.-A-B..
(IZ-870-204-00)

EPZ-06.-A-B.. (IZ-870-204-00)

induktivna ploca, CETOP 3
u B

EPZ-06.-B-B..
(IZ-870-205-00)

EPZ-06.-B-B.. (IZ-870-205-00)

prit.prekidac-send.ploca, CETOP 3
(bez priklj. za pritisni prekidac)

DZ-06.-*
(IZ-880-200-00)

DZ-06.-* (IZ-880-200-00)

prit.prekidac-send.ploca, CETOP 3
(u P)

DZ-06.-P
(IZ-880-201-00)

DZ-06.-P (IZ-880-201-00)

prit.prekidac-send.ploca, CETOP 3
(u A)

DZ-06.-A
(IZ-880-202-00)

DZ-06.-A (IZ-880-202-00)

prit.prekidac-send.ploca, CETOP 3
(u B)

DZ-06.-B
(IZ-880-203-00)

DZ-06.-B (IZ-880-203-00)

prit.prekidac-send.ploca, CETOP 3
(u A i B)

DZ-06.-A+B
(IZ-880-204-00)

DZ-06.-A+B (IZ-880-204-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od P1 prema T2

MGZ-06.-P1/T2/0
(IZ-920-020-00)

MGZ-06.-P1/T2/08+MPA-04 (IZ-920-020-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od P2 prema T1

MGZ-06.-P2/T1/0
(IZ-920-021-00)

MGZ-06.-P2/T1/08+MTA-04 (IZ-920-021-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od A2 prema P1

MGZ-06.-A2/P1/0
(IZ-920-022-00)

MGZ-06.-A2/P1/08-04 (IZ-920-022-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od A1 prema T1

MGZ-06.-A2/T1/0
(IZ-920-023-00)

MGZ-06.-A2/T1/08-04 (IZ-920-023-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od PM1 prema PV2+MPA

MGZ-06.-PM1/PV2
(IZ-920-100-00)

MGZ-06.-PM1/PV2/10+MPA-04 (IZ-920-100-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od PM1 prema PV1+MPB

MGZ-06.-PM1/PV2
(IZ-920-101-00)

MGZ-06.-PM1/PV2/10+MPB-04 (IZ-920-101-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od PM2 prema PV1 (B-strana)

MGZ-06.-PM2/PV1
(IZ-920-102-00)

MGZ-06.-PM2/PV1/10-B-04 (IZ-920-102-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od TM1 prema TV2+MTA

MGZ-06.-TM1/TV2
(IZ-920-103-00)

MGZ-06.-TM1/TV2/10+MTA-04 (IZ-920-103-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od TM2 prema TV1+MTB

MGZ-06.-TM2/TV1
(IZ-920-104-00)

MGZ-06.-TM2/TV1/10+MTB-04 (IZ-920-104-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od TM1 prema TV2 (B-strana)

MGZ-06.-TM1/TV2
(IZ-920-105-00)

MGZ-06.-TM1/TV2/10-B-04 (IZ-920-105-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od A prema A

MGZ-06.-AA/10-0
(IZ-920-106-00)

MGZ-06.-AA/10-04 (IZ-920-106-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od B prema B

MGZ-06.-BB/10-0
(IZ-920-107-00)

MGZ-06.-BB/10-04 (IZ-920-107-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od P1 prema T2+MPA

MGZ-06.-P1/T2/1
(IZ-920-108-00)

MGZ-06.-P1/T2/10+MPA-04 (IZ-920-108-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od P2 prema T1+MPA

MGZ-06.-P2/T1/1
(IZ-920-109-00)

MGZ-06.-P2/T1/10+MTA-04 (IZ-920-109-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od P2 prema T1+MPB

MGZ-06.-P2/T1/1
(IZ-920-110-00)

MGZ-06.-P2/T1/10+MPB-04 (IZ-920-110-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od P1 prema T2+MPB

MGZ-06.-P1/T2/1
(IZ-920-111-00)

MGZ-06.-P1/T2/10+MTB-04 (IZ-920-111-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od A1 prema P2

MGZ-06.-A1/P2/1
(IZ-920-112-00)

MGZ-06.-A1/P2/10-04 (IZ-920-112-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od A1 prema T2

MGZ-06.-A1/T2/1
(IZ-920-113-00)

MGZ-06.-A1/T2/10-04 (IZ-920-113-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od A2 prema P1

MGZ-06.-A2/P1/1
(IZ-920-114-00)

MGZ-06.-A2/P1/10-04 (IZ-920-114-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od A1 prema T1

MGZ-06.-A2/T1/1
(IZ-920-115-00)

MGZ-06.-A2/T1/10-04 (IZ-920-115-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od B1 prema P2

MGZ-06.-B1/P2/1
(IZ-920-116-00)

MGZ-06.-B1/P2/10-04 (IZ-920-116-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od B1 prema T2

MGZ-06.-B1/T2/1
(IZ-920-117-00)

MGZ-06.-B1/T2/10-04 (IZ-920-117-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od B2 prema P1

MGZ-06.-B2/P1/1
(IZ-920-118-00)

MGZ-06.-B2/P1/10-04 (IZ-920-118-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od B2 prema T1

MGZ-06.-B2/T1/1
(IZ-920-119-00)

MGZ-06.-B2/T1/10-04 (IZ-920-119-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od A1 prema B2

MGZ-06.-A1/B2/1
(IZ-920-120-00)

MGZ-06.-A1/B2/10-04 (IZ-920-120-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od A prema A

MGZ-06.-AA/10-0
(IZ-920-200-00)

MGZ-06.-AA/10-05 (IZ-920-200-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od A1 prema B2

MGZ-06.-A1/B2/1
(IZ-920-201-00)

MGZ-06.-A1/B2/10-05 (IZ-920-201-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od B prema B

MGZ-06.-BB/10-0
(IZ-920-202-00)

MGZ-06.-BB/10-05 (IZ-920-202-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od B2 prema P1

MGZ-06.-B2/P1/1
(IZ-920-203-00)

MGZ-06.-B2/P1/10-05 (IZ-920-203-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od B2 prema T1

MGZ-06.-B2/T1/1
(IZ-920-204-00)

MGZ-06.-B2/T1/10-05 (IZ-920-204-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od PM2 prema PV1

MGZ-06.-PM2/PV1
(IZ-920-205-00)

MGZ-06.-PM2/PV1/10-B-05 (IZ-920-205-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od TM1 prema TV2

MGZ-06.-TM1/TV2
(IZ-920-206-00)

MGZ-06.-TM1/TV2/10-B-04 (IZ-920-206-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od P prema P sa PD (R 3/8")

MGZ-06S-PP/10/P
(IZ-920-240-00)

MGZ-06S-PP/10/PD-04 (IZ-920-240-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od P prema P i T prema T

MGZ-06.-PP/08+T
(IZ-920-300-00)

MGZ-06.-PP/08+TT/08-04 (IZ-920-300-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od A prema A i B prema B

MGZ-06.-AA/08+B
(IZ-920-301-00)

MGZ-06.-AA/08+BB/08-04 (IZ-920-301-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od A1 prema A2 i A2 prema A1

MGZ-06.-A1/A2/0
(IZ-920-350-00)

MGZ-06.-A1/A2/08+A2/A1/08-05 (IZ-920-350-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od PM1 prema PV2 i PM1 prema PV2

MGZ-06.-PM1/PV2
(IZ-920-400-00)

MGZ-06.-PM1/PV2/10+PM1/PV2/10-04 (IZ-920-400-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od TM2 prema TV1 i TM2 prema TV1

MGZ-06.-TM2/TV1
(IZ-920-401-00)

MGZ-06.-TM2/TV1/10+TM2/TV1/10-04 (IZ-920-401-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od A prema A i B prema B

MGZ-06.-AA/10+B
(IZ-920-402-00)

MGZ-06.-AA/10+BB/10-04 (IZ-920-402-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od A1 prema T2 i B1 prema T2

MGZ-06.-A1/T2/1
(IZ-920-403-00)

MGZ-06.-A1/T2/10+B1/T2/10-04 (IZ-920-403-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od A2 prema T1 i B2 prema T1

MGZ-06.-A2/T1/1
(IZ-920-404-00)

MGZ-06.-A2/T1/10+B2/T1/10-04 (IZ-920-404-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od PM1 prema PV2 i PM2 prema PV1

MGZ-06.-PM1/PV2
(IZ-920-450-00)

MGZ-06.-PM1/PV2/10+PM2/PV1/10-05 (IZ-920-450-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od TM1 prema PV2 i TM2 prema TV1

MGZ-06.-TM1/TV2
(IZ-920-451-00)

MGZ-06.-TM1/TV2/10+TM2/TV1/10-05 (IZ-920-451-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od A prema B i B prema A

MGZ-06.-AB/10+B
(IZ-920-452-00)

MGZ-06.-AB/10+BA/10-05 (IZ-920-452-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od A prema A i B prema B

MGZ-06.-AA/10+B
(IZ-920-500-00)

MGZ-06.-AA/10+BB/10-05 (IZ-920-500-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od A1 prema T2 i B1 prema T2

MGZ-06.-A1/T2/1
(IZ-920-501-00)

MGZ-06.-A1/T2/10+B1/T2/10-05 (IZ-920-501-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od A prema A (2x)

MGZ-06.-AA/10/A
(IZ-920-550-00)

MGZ-06.-AA/10/AA/10-08 (IZ-920-550-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od A prema A (2x) i B prema B (2x)

MGZ-06.-AA/10/A
(IZ-920-551-00)

MGZ-06.-AA/10/AA/10+BB/10/BB/10-08 (IZ-920-551-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
od B prema B (2x)

MGZ-06.-BB/10/B
(IZ-920-552-00)

MGZ-06.-BB/10/BB/10-08 (IZ-920-552-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
regulator protoka CETOP 3 u A

MGZ-06.-A/SV-08
(IZ-920-600-00)

MGZ-06.-A/SV-08 (IZ-920-600-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
regulator protoka CETOP 3 u B

MGZ-06.-B/SV-08
(IZ-920-601-00)

MGZ-06.-B/SV-08 (IZ-920-601-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
regulator protoka CETOP 3 u A+B

MGZ-06.-A+B/SV-
(IZ-920-602-00)

MGZ-06.-A+B/SV-08 (IZ-920-602-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
regulator protoka CETOP 3 u P

MGZ-06.-P/SV-08
(IZ-920-610-00)

MGZ-06.-P/SV-08 (IZ-920-610-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
regulator protoka CETOP 3 u T

MGZ-06.-T/SV-08
(IZ-920-611-00)

MGZ-06.-T/SV-08 (IZ-920-611-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
reg.prot.CETOP 3 u A sa uprav.iz P

MGZ-06.-A+B/SV-
(IZ-920-650-00)

MGZ-06.-A+B/SV-P-08 (IZ-920-650-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
reg.prot.CETOP 3 u P sa 2/2 vent.

MGZ-06.-PP/10/S
(IZ-920-700-00)

MGZ-06.-PP/10/SV-08 (IZ-920-700-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
reg.prot.CETOP 3 u T sa 2/2 vent.

MGZ-06.-TT/10/S
(IZ-920-701-00)

MGZ-06.-TT/10/SV-08 (IZ-920-701-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
reg.prot.CETOP 3 u A sa 2/2 vent.

MGZ-06.-AA/10/S
(IZ-920-702-00)

MGZ-06.-AA/10/SV-08 (IZ-920-702-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
reg.prot.CETOP 3 u B sa 2/2 vent.

MGZ-06.-BB/10/S
(IZ-920-703-00)

MGZ-06.-BB/10/SV-08 (IZ-920-703-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
reg.prot.CETOP 3 u A sa uprav.iz P

MGZ-06.-AA/10/S
(IZ-920-750-00)

MGZ-06.-AA/10/SV-P-08 (IZ-920-750-00)

kuciste, sendvic ploca, CETOP 3
reg.prot.CETOP 3 u B sa uprav.iz P

MGZ-06.-BB/10/S
(IZ-920-751-00)

MGZ-06.-BB/10/SV-P-05 (IZ-920-751-00)
produced by

cc-live

Jezik: Deutsch   English   Français   Español   Srpsko-Hrvatski   Polski   Português   Lietuviø k.   Latviešu   Eesti keel   汉语  

© 2012 IMAV-Hydraulik GmbH, Siemensring 87, D-47877 Willich - Germany
Zertifiziertes Managementsystem gemäß ISO 9001:2008, TÜV Rheinland ID:9105050963